aboutus
QC profilu

Certyfikaty

Certyfikat CE zapewnia ujednoliconą specyfikację techniczną handlu produktami na rynkach europejskich i upraszcza procedury handlowe. Aby wejść do Unii Europejskiej i Europejskiej Strefy Wolnego Handlu (EFTA), produkty z dowolnego kraju muszą być certyfikowane przez CE i oznakowane CE. Dlatego certyfikacja CE jest paszportem dla produktów wprowadzanych do Unii Europejskiej i krajów Europejskiej Strefy Wolnego Handlu. Certyfikat CE wskazuje, że produkt spełnia wymagania bezpieczeństwa określone w dyrektywie UE; jest to zobowiązanie przedsiębiorstw wobec konsumentów, które zwiększa zaufanie konsumentów do produktu; a produkty z logo CE zmniejszą ryzyko sprzedaży na rynku europejskim.

Certyfikaty
Szczegóły kontaktu